PHDR. ADÉLA DOLEŽALOVÁ
Dopravní psychologie

Nabízím dopravně psychologické vyšetření pro profesionální řidiče, vybodované řidiče, řidiče se ZŘMV
(zákaz řízení motorových vozidel) dle zákona č. 361/2000 sb. (ve znění nejnovějších předpisů)
(Zákon o provozu na pozemních komunikacích)

Jsem lektorkou oprávněnou pro provádění terapeutických programů.

Novelou zákona 361/2000 sb. §102a, §102c – Terapeutický program pro problémové řidiče.

30+ let zkušeností
v oboru

Udělena akreditace
ministerstva dopravy

Používáme nejmodernější
metody

SLUŽBY

Dopravní psychologie

Provádím odborné psychologické vyšetření psychické způsobilosti řidičů všech skupin dle zákona č. 361/2000 sb. (ve znění nejnovějších předpisů) Pro tuto činnost mi byla udělena akreditace Ministerstva dopravy ČR. Při vyšetřeních používám vysoce kvalitní postupy, které odpovídají standardům Ministerstva dopravy ČR, Asociace dopravních psychologů, jíž jsem členkou. Používané testy zaručují srovnatelnost výsledků mezi jednotlivými pracovišti. Asociace dopravních psychologů jako jediná organizace v této oblasti u nás garantuje profesionalitu poskytovaných služeb.

Nabízím dopravně psychologické vyšetření pro profesionální, vybodované řidiče, řidiče se ZŘMV (zákaz řízení motorových vozidel) a dalších, kteří musí podstoupit dopravně psychologické vyšetření.

 

  • profesionálních řidičů vozidel nad 7,5 t  – podle § 87a odst. 1, písm. a) zák. č. 361/2000 Sb.
  • učitelů autoškol  (osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst.2 písm. c) zákona č.247/2000 sb. (ve znění pozdějších předpisů)
  • řidičů vozidel s přednostním právem v jízdě
  • řidičů autobusů  – dle § 87a odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 sb.
  • řidičů všech skupin na doporučení lékaře
  • obsluhy stavebních strojů nad 7,5t
  • řidičů taxi
  • řidičů speciální firemní dopravy

Dopravně psychologický pohovor pro začínající řidiče

Dle novely zákona č. 361/2001 Sb., o silničním provozu byl od 1. ledna 2024 zaveden dopravně psychologický pohovor pro řidiče, kterým byl udělen zákaz řízení, z důvodu spáchání 6 bodového přestupku, či trestného činu a mají tedy povinnost projít tímto pohovorem. Jedná se o řidiče, kteří získali řidičský průkaz do dvou let před výše uvedeným zákazem řízeni. Pohovor musí absolvovat na čtyřhodinovém setkání u dopravního psychologa.

Konkrétní termín na pohovor si domluví klient na telefonním čísle: 724 046 602

Cena 3 500 Kč

  1. Zákon č. 361/2000 sb. – v aktuální zněníOdkaz
  2. Zákon č. 247/2000 sb. – v aktuálním znění – Odkaz

Terapeutický program pro rizikové řidiče

Od 1. dubna 2024 musí každý, kdo chce získat zpět řidičské oprávnění po více než 18 měsících, absolvovat povinný terapeutický program trvající 20 hodin. Program je určen i pro ty, kdo odmítli test na alkohol a omamné látky, nebo jim ho nařídil soud. Cílem je naučit řidiče rozpoznat své chyby, předejít jim v budoucnosti a pochopit důsledky rizikového chování na silnici. Centrum dopravního výzkumu v Brně organizuje tyto programy a také akredituje lektory. Přihlášky a termíny kurzů jsou k dispozici online. Účastník hradí kurz 11 000 Kč bez DPH (13 310 Kč vč. DPH) a po úspěšném absolvování obdrží certifikát.

Dopravně psychologická vyšetření jsou realizována pro jednotlice i skupiny. Místo vyšetření Strakonice. Dopravně psychologická vyšetření se provádějí v pracovních dnech, v sobotu i v neděli.

Vyšetření

Dopravně-psychologické vyšetření pro občany ČR i cizince – u cizinců je potřeba zajistit si tlumočníka.

Profesionální řidiči

Nabízím individuální i skupinová vyšetření. Vyšetření trvá přibližně 3,5 – 4 hodiny dle vašeho individuálního pracovního tempa. Čekají vás osobnostní dotazníky, standardní psychologické testy, přístrojová zkouška a diagnostický rozhovor. Vyšetření splňuje základní standardy Asociace dopravních psychologů včetně používaných diagnostických metod a přístrojové techniky.

Výsledky a posudek po skončení vyšetření – na počkání

Učitelé autoškol ,…

Vyšetření trvá přibližně 3,5 – 4 hodiny dle vašeho individuálního pracovního tempa. Čekají vás osobnostní dotazníky, standardní psychologické testy, přístrojová zkouška a diagnostický rozhovor. Vyšetření splňuje základní standardy Asociace dopravních psychologů včetně používaných diagnostických metod a přístrojové techniky.

Výsledky a posudek po skončení vyšetření – na počkání

Řidiči na doporučení lékaře

Základní vyšetření obvykle probíhá obdobně jako u profesionálních řidičů, s individuálním vyšetřením dle požadavků lékaře, s přihlédnutím na specifika individuálního zdravotního stavu posuzované osoby.

Termín vystavení posudku s vámi dojednám individuálně.

Vybodovaní řidiči, řidiči se ZŘMV

Vybodovaní řidiči a řidiči se ZŘMV žádající navrácení řidičského oprávnění
dle zák.č. 361/2000 sb. dle § 87a odst. 3 . ( po odebrání 12 ti bodů a zákazu řízení z jiných důvodů)
Základní vyšetření obvykle probíhá obdobně jako u profesionálních řidičů, v závislosti na prohřešku je rozšířeno o další specifické diagnostické metody, velmi často bývá i časově náročnější.

Výsledky a posudek po skončení vyšetření – na počkání

Co potřebujete přinést s sebou k vyšetření

Profesionální řidiči
Výpis z evidenční karty řidiče z odboru dopravy – ne Czech POINT  – ne starší 30 dnů (ten obdržíte na  dopravním odboru na libovolném úřadě obce z rozšířenou působností v celé ČR (.. např. MěÚ Blatná, MěÚ Strakonice, Magistrát Města České Budějovice, Praha,….), platný občanský průkaz či pas, řidičský průkaz, pokud nosíte brýle na čtení- vezměte s sebou.
Objednat nejlépe telefonicky

Vybodovaní řidiči, řidiči se ZŘMV
Od praktického lékaře – Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který není starší než 30 dnů,  Výpis z evidenční karty řidiče – z odboru dopravy , který není starší než 30 dnů (ten obdržíte na  dopravním odboru na libovolném úřadě obce z rozšířenou působností v celé ČR (.. např. MěÚ Blatná, MěÚ Strakonice, Magistrát Města České Budějovice, Praha,….)  – ne Czech POINT  
platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas), pokud nosíte brýle na čtení- vezměte s sebou.
Objednat nejlépe telefonicky

Učitelé autoškol
Výpis z evidenční karty řidiče z odboru dopravy – ne Czech POINT  – ne starší 30 dnů (ten obdržíte na  dopravním odboru na libovolném úřadě obce z rozšířenou působností v celé ČR (.. např. MěÚ Blatná, MěÚ Strakonice, Magistrát Města České Budějovice, Praha,….), platný občanský průkaz či pas, řidičský průkaz, pokud nosíte brýle na čtení- vezměte s sebou.
Objednat nejlépe telefonicky

U řidičů na žádost lékaře
Výpis z evidenční karty řidiče z odboru dopravy – ne Czech POINT  – ne starší 30 dnů (ten obdržíte na  dopravním odboru na libovolném úřadě obce z rozšířenou působností v celé ČR (.. např. MěÚ Blatná, MěÚ Strakonice, Magistrát Města České Budějovice, Praha,….), platný občanský průkaz či pas, žádost lékaře –  pokud nosíte brýle na čtení- vezměte s sebou.
Objednat nejlépe telefonicky

Legislativa

Osoby, které jsou povinné se podrobovat dopravně psychologickému vyšetření: Dle zákona č. 361/2000 sb. (po novelizaci zák. č. 411/2005 sb.)  § 87a odst. 1 písm. a) b), je držitel řidičského oprávnění skupin:

C, C+E, a C1,C1+E, který řídí nákladní automobil o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg.
D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

Dle zákona č. 361/2000 sb. ( po novelizaci zák. č. 101/2013 sb.) § 87a odst. 3

Dopravně-psychologické vyšetření pro řidiče, který žádá o vrácení řidičského oprávnění – po dosažení odnětí 12 bodů = „vybodovaní řidiči“ a zákazu řízení motorových vozidel – ZŘMV Psychologické vyšetření učitelů autoškol – ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) Zákona č. 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů

Ceník

Vybodovaní řidiči
Dopravně psychologické vyšetření osoby, žádající o vrácení ŘO, podle § 87a odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dosažení celkového počtu 12 bodů)
2.500 Kč

Řidiči se ZŘMV
Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. b), c), d) zákona č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený soudem, nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání)
2.500 Kč

Dopravně psychologické vyšetření řidičů cizinců, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění
(CZ řidičské oprávnění). Cena je určena dle náročnosti případu a použití testů v cizím jazyce
od 3.000 Kč

Profesionální řidiči
Dopravně psychologické vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E dle § 87a, odst. 1 písm. a) zákona č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2.100 Kč

Dopravně psychologické vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D1+E, D, D+E dle § 87a, odst. 1 písm. b) zákona č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
‍2.100 Kč

Řidiči cizinci – výše uvedených skupin ( C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE) – dle náročnosti na použití testů v cizím jazyce, či překladu
od  2.200 Kč

Učitelé autoškol
Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č.247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (učitelé autoškol)
‍2.700 Kč

Dopravně psychologické vyšetření řidičů taxi a smluvní přepravy osob
2.500 Kč

Dopravně psychologické vyšetření pro zkušební komisaře a pro řidiče vozidel, kteří užívají výstražného světla modré barvy
3.100 Kč

Dopravně psychologické vyšetření na žádost praktického lékaře nebo lékaře specialisty
od 2.300 Kč

Úspěch při vyšetření samozřejmě ovlivní i aktuální kondice samotného řidiče, proto doporučuji den před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje, tlumivé léky, přijít dostatečně odpočinutý, nikoli po noční směně a nikoli v době akutního onemocnění.

FAKTURAČNÍ KONTAKT

Adéla Doležalová

‍Sídlo: Záboří 83, 386 01 Strakonice

‍Provozovna: Palackého náměstí 97, 386 01 Strakonice

IČO: 73482897

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství