Dopravně psychologické testy

Profesionální řidiči:

Nabízím skupinové i individuální vyšetření. Vyšetření trvá přibližně 3,5 - 4 hodiny dle vašeho individuálního pracovního tempa.

Čekají vás osobnostní dotazníky, standardní psychologické testy, přístrojová zkouška a diagnostický rozhovor. Vyšetření splňuje základní standardy Asociace dopravních psychologů včetně používaných diagnostických metod a přístrojové techniky.

Řidiči na doporučení lékaře:

Základní vyšetření obvykle probíhá obdobně jako u profesionálních řidičů, s přihlédnutím na specifika individuálního zdravotního stavu. Termín vystavení posudku s vámi dojednám individuálně.

Vybodovaní řidiči:

Vybodovaní řidiči a řidiči se ZŘMV žádající navrácení řidičského oprávnění dle zák.č. 101/2013 sb.

Základní vyšetření obvykle probíhá obdobně jako u profesionálních řidičů, v závislosti na prohrřešku je rozšířeno o další specifické diagnostické metody, velmi často bývá i časově náročnější. Termín vystavení posudku s vámi dojednám individuálně.
Úspěch při vyšetření samozřejmě ovlivní i aktuální kondice samotného řidiče, proto doporučuji den před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje, tlumivé léky, přijít dostatečně odpočinutý, nikoli po noční směně a nikoli v době akutního onemocnění.