Dopravní psycholog

Legislativa

Dle zákona č. 411/2005, Sb. §87 (zákon ke stažení), kterým se novelizuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, je držitel řidičského oprávnění skupin:

Povinen podrobovat se dopravně psychologickému vyšetření.